دکتر پورمازار جراح و متخصص عمل لازک چشم ،لیزیک،بلفاروپلاستی

ایران سومین کشور موفق در مهار بیماری عفونی چشمی تراخم شناخته شده است

ایران سومین کشور موفق در مهار بیماری عفونی چشمی تراخم شناخته شده است

ایران سومین کشور موفق در مهار بیماری عفونی چشمی تراخم شناخته شده است، این متن خبری است که مدیریت دفتر وزارت بهداشت اعلام نمود. مهار بیماری عفونی چشم یا تراخم باعث جلوگیری از نابینایی می شود که در نتیجه گسترش بیماری برای بیمار به همراه خواهد آورد. یکی از کشورهایی که در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا عنوان کشور موفق در مهار و کنترل بیماری های عفونی چشم را دریافت کرده ایران است.

ایران موفق به درمان عفونت های چشمی

تراخم(بیماری عفونی چشم)

 این بیماری نوعی بیماری عفونی چشم است که در صورتی که به درمان آن نپردازیم منجر به نابینایی دائمی خواهد شد. این بیماری در کشورهای جنوب شرق آسیا؛ آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی شیوع داشت و یه بیماری بومی شناخته می شد. 50 سال  پیش تراخم در ایران اصلی ترین عامل نابینایی بود. مهار بیماری عفونی چشمی یا "تراخم" در مجامع بهداشت بین المللی در اولویت رسیدگی و کنترل قرار گرفت و آنها با جدیت و تمرکز و ارائه برنامه مشخص بهداشتی به کنترل و مهار بیماری عفونی چشمی یا تراخم در برخی کشورها کمک کنند. تراخم بیماری است که در برخی از نواحی کاملا بومی شده است و حضور در این مناطق ریسک مبتلا شدن به بیماری را افزایش می دهد. 
مهار بیماری عفونی چشمی با اعطا و ساخت زیر ساخت های بهداشتی امکان پذیر خواهد شد زیرا بیشتر عوامل محیطی در انتقال این بیماری موثر هستند و راه انتقال آن، نشستن مگس از روی صورت فرد آلوده به پوست دیگران است که این امر در کودکان بسیار شایع می باشد که با پاکسازی محیط از عوامل بیماری زا به کنترل آن کمک خواهد شد، دسترسی به آب تمیز و دفع فاضلاب به شکلی بهداشتی و تمیز نگهداشتن محیط دامی به کنترل و مهار بیماری عفونی چشمی کمک می کند.

تراخم بیماری چشمی

شاخص های کنترل بیماری تراخم

به منظور کنترل و مهار بیماری که شیوع آن در بخش های نام برده بالا بود سازمان بهداشت جهانی موسوم به who وارد عمل شد و برنامه ریزی مدونی را با شاخص های سلامت موثر جهت مهار بیماری در مناطق فوق ارائه داد. برنامه متمرکز سازمان بهداشت جهانی برای کنترل و مهار تراخم از حدود 23 سال پیش در دستور کار وزارت بهداشت ایران قرار گرفت و شاخص های مشخص شده به سرعت در کشور گسترش یافت. در طرح مذکور شاخص های مشخص شده برای کنترل تراخم به کلیه مناطق که محیط بومی شیوع بیماری تراخم بود ارائه شد و این شاخص ها شامل کنترل و حفظ بهداشت محیطی، پاکیزگی اطراف چشم و صورت، وضعیت پلک های چشم و دسترسی به آنتی بیوتیک می باشد. 
که با همکاری وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و اداره آبفا انجام شد و وزارت بهداشت کشور پیمایش هایی را در مناطق جنوب و جنوب کشور که آمار آلودگی و احتمال آلودگی در آن بالا بود را انجام داد. همچنین مناطق مرزی که در همسایگی افغانستان و پاکستان و عراق بودند و بیشترین احتمال شیوع به دلیل همجواری با مناطق آلوده را داشتند و یا وضعیت آنها مشکوک بود نیز طرح را پیاده سازی نموند و در سال گذشته با بررسی کلیه کودکانی که مشکوک به تراخم بودند در جنوب و جنوب شرقی و غرب به این نتیجه رسیدند که هیچ گونه مورد مشکوک به تراخم وجود نداشت.

معاینه چشمنتایج بررسی تراخم در ایران

بعد از بررسی کلیه مناطق مشکوک به تراخم و بررسی کلیه کودکان منطقه نتایج حاصل از بررسی ها و نشست ها را پس از تایید مسئولین مربوط  با یک الگوی مشخص، مراتب به سازمان بهداشت جهانی اعلام شد و این سازمان با بررسی نتایج سرانجام طی بیانه ای تصدیق کرد که ایران سومین کشور خاورمیانه است که موفق به مهار بیماری عفونی چشمی "تراخم" شده است و مراتب تبریک خود را به این وسیله اعلام نمود، دو کشور دیگر که موفق به مهار بیماری عفونی چشمی "تراخم " شده اند عمان و مراکش هستند. این بیماری یک معضل بهداشتی در چند دهه اخیر بود که ایران موفق به مهار بیماری مذکور و دریافت گواهی تایید شده از سوی وزارت بهداشت جهانی شده است.