دکتر پورمازار جراح و متخصص عمل لازک چشم ،لیزیک،بلفاروپلاستی

مصاحبه تلویزیونی

عیوب انکساری چشم چیست
عیوب انکساری چشم چیست و چگونه برطرف می شوند
رفع مشکلات چشم با لیزر
رفع عیوب انکساری چشم با استفاده از لیزیک و فمتولیزیک
فمتولیزیک
دکتر رضا پورمازار
ناخنک و خشکی چشم
تعریف ناخنک و خشکی چشم و روش های نوین جراحی
آب مروارید و روش های نوین جراحی
آب مروارید چگونه به وجود می آیند و چگونه برطرف می شود
دکتر رضا پور مازار
دکتر رضا پور مازار(بخش 2)
دکتر رضا پور مازار (بخش 3)
دکتر رضا پور مازار (بخش 4)
دکتر رضا پور مازار (بخش 5)
دکتر رضا پور مازار (بخش 6)
دکتر رضا پور مازار (بخش 7)
دکتر رضا پور مازار (بخش 8)
دکتر رضا پور مازار (بخش 9)
دکتر رضا پور مازار (بخش 10)
دکتر رضا پور مازار (بخش 11)
6LdhPwgbAAAAAMu0Zi9ePAgqbmwgzXXDuDGupz0I